ubezpieczenia wrocław

Opieka brokerska firmy

Pojęcie brokera funkcjonuje już w naszej rzeczywistości wiele lat, jednak wciąż jeszcze nie jest do końca rozumiane. W ogólnym kontekście jest to pojęcie wieloznaczne, stosowane do różnego typu pośredników, zajmujących się głównie usługami finansowymi. W przeciwieństwie do popularniejszego dealera brokerzy wykonują usługi na rzecz konkretnego klienta i w ich interesie jest jak najkorzystniejsze rozwiązanie problemu, bowiem od tego zależy ich reputacja, a w konsekwencji zarobek.

W zachodnich filmach można często zobaczyć, ze nawet przeciętnie zarabiający mają swojego własnego brokera. W polskich realiach jeszcze nie doszliśmy do takiego etapu, jednak wzrost usług w tej dziedzinie powoli prowadzi do zachodnich wzorców.

brokerstwo ubezpieczeniowe Z oferty brokerstwa ubezpieczeniowego korzysta coraz więcej firm, widząc korzyści takiej współpracy

Najpowszechniejsze jest z pewnością brokerstwo ubezpieczeniowe, związane bezpośrednio z wciąż rozwijającym się rynkiem usług ubezpieczeniowych wszelkiego rodzaju. Po wielu dziesięcioleciach koncentrowania się na tradycyjnym OC i AC opłacanym zależnie od sytuacji, oraz ubezpieczeniu zdrowotnym i na wypadek śmierci, dziś firmy proponują dziesiątki innych rozwiązań mniej czy bardziej przydatnych. Zwłaszcza w przypadku dużych firm broker staje się wieloletnim partnerem przedsiębiorstwa i zarazem jej opiekunem w sprawach ubezpieczeniowych.

Stały związek z jedną firmą przez wiele lat sprawia, że brokerstwo ubezpieczeniowe opiera się na wyjątkowej solidności w stosunku do klienta. Im większe korzyści osiągnie firma w wyniku takiego układu, tym dłużej będzie korzystać z usług brokera. Współpraca tego typu obejmuje długi szereg zadań, począwszy od wstępnego wywiadu z potencjalnym klientem oraz analizy jego potrzeb, poprzez wybór różnych korzystnych opcji ubezpieczeń i stworzenie z nich konkretnego programu dla firmy, po prowadzenie rozmów z bezpośrednim ubezpieczycielem, oraz kontrolowanie realizacji długoterminowej umowy i ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku poniesionych strat. Współpraca odbywa się na podstawie specjalnego pełnomocnictwa, dzięki któremu właściciel czy dyrektor zakładu nie musi osobiście prowadzić rozmów.